top of page
  • Facebook
  • Instagram

שטח: כ- 160 מ״ר
מיקום: מודיעין
עיצוב מלא לזוג קרייריסטים, הורים ל-3 קטנטנים. להבטחת התאמה מקסימלית לאופי המשפחה חובבת האירוח והנאות החיים - תכננתי שני סלונים: האחד לאירוח בוגר והשני בהתאמה לילדים לזמני משחק משפחתיים.

צילום: ויזואלית

Serenity

bottom of page